Poradnik pogrzebowy krok po kroku

Śmierć najbliższej osoby to ogromna strata, ból i cierpienie. W takim momencie bardzo trudno jest zorganizować pogrzeb, ale trzeba znaleźć w sobie siłę i zmierzyć się z tym zadaniem. Często sytuacja może nas przerastać – w takim wypadku warto skorzystać ze wsparcia zakładu pogrzebowego. Godnym polecenia jest na przykład Styks w Lublinie https://www.styks.com.pl/, który od lat zajmuje się organizacją pochówków i cieszy się nieposzlakowaną opinią wśród mieszkańców Lublina i okolic. 

Powiadom lekarza 

Jeśli zgon nastąpił w domu, jak najszybciej powiadom lokalną klinikę. Wysłany przez nią lekarz potwierdzi śmierć i wystawi akt zgonu. Jeżeli lekarz nie widział zmarłego przez ostatnie 30 dni, powinieneś wezwać karetkę. Firma pogrzebowa nie może zabrać zwłok, póki akt zgonu nie będzie wystawiony. 

Powiadom zakład pogrzebowy 

Gdy już masz akt zgonu, skontaktuj się z przedsiębiorcą pogrzebowym. Do domu pogrzebowego można przynieść akt zgonu. Konieczna jest współpraca z jej personelem w celu ustalenia szczegółów planowanego pogrzebu oraz zorganizowania wywiezienia zwłok. Do pogrzebu ciało zmarłego powinno być przechowywane w chłodni. Dom pogrzebowy Styks w Lublinie pomaga także w innych procedurach pogrzebowych, takich jak uzyskanie zasiłku z ZUS. Nasza firma uczestniczy także w wyborze trumny i kwiatów, oferuje pomoc w pisaniu nekrologów. Kontaktując się z naszym zakładem pogrzebowym, oprócz aktu zgonu, będziesz potrzebować dowodu tożsamości zmarłego, dowodu zatrudnienia lub ostatniego odcinka emerytury. 

Powiadom księdza 

W przypadku pogrzebu wyznaniowego, należy iść do księdza, z którym ustala się szczegóły ceremonii. Jeśli zmarły będzie pochowany na cmentarzu komunalnym, to należy skontaktować się z jego administracją. 

Powiadom Urząd Stanu Cywilnego  

Kolejnym krokiem jest powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego, zgodnego z miejscem zamieszkania zmarłego. Czas na tę czynność jest ograniczony, gdyż trzeba zdążyć w ciągu 3 dni od zgonu, a jeżeli śmierć nastąpiła na skutek choroby zakaźnej to są to 24 godziny. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu lub w zakładzie opiekuńczym, to prawo zgłoszenia do Urząd Stanu Cywilnego mają powyższe instytucje. Za wniosek o wydanie aktu zgonu nie płacimy, jednak trzeba go wziąć ze względu na dopełnienie formalności na cmentarzu. 

Powiadom Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokrywa koszty pogrzebu. Od 2018 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Żeby złożyć wniosek do ZUS o wypłatę tego zasiłku potrzebny jest druk ZUS Z-12, KRUS SR-26, skrócony odpis aktu zgonu oraz rachunki za poniesione koszty pochówku. Wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od momentu zgonu.